Wat is een influencer?

De term influencer stamt af van het woord ‘influence’, wat letterlijk ‘beïnvloeding’ betekent. Een ‘Influencer’ is dan ook simpel gezegd een beïnvloeder. De invloed van een influencer wordt bepaald door de de reputatie, de grootte van het bereik en de mate van autoriteit. Een influencer kan door bedrijven ingezet worden om zo de consumentenbehoeften en koopgedrag van klanten te beïnvloeden. Tegenover deze promotie staat vaak een (financiële) beloning. Influencers kunnen op verschillende manieren promotie maken. Over het algemeen bestaat de promotie uit het plaatsen van foto’s op (een van) hun social media kanalen, het bespreken van het product/dienst in een video of het product/dienst benoemen in een (blog) artikel. Hier zijn echter ook uitzonderingen op. Zo kun je ook eventueel een grotere campagne met een influencer opzetten zoals een commercial

Macro en micro influencers

Influencers zijn in twee hoofdcategorieën te verdelen. Ten eerste zijn er macro influencers. Zoals het woord ‘macro’ al aangeeft betreft dit influencers met een grote following. Door het inzetten van macro influencer bereik je dan ook meestal in één keer een groot aantal mensen. Waar je echter op moet letten is ook het engagement van zo een macro influencer. Gezien de following groot is bij macro influencers, is de engagement naar verhouding vaak maar klein. Dit is anders bij micro influencers. Micro influencers richten zich op een eigen niche en hebben daarom een specifieke, kleinere en dedicated doelgroep. Bij micro influencers ligt het engagement dan ook over het algemeen hoger.