Wat betekenen TOFU & BOFU?

Wat betekenen tofu en bofu image

TOFU (Top of the Funnel) en BOFU (Bottom of the Funnel) zijn termen die worden gebruikt in de wereld van marketing en verkoop om verschillende fasen van de customer journey aan te duiden.

TOFU verwijst naar de bovenste fase van de funnel, waarin de klant zich net begint te oriënteren op een product of dienst. De TOFU fase is de eerste interactie tussen een potentiële klant en een bedrijf. In deze fase is de klant zich vaak nog niet bewust van zijn specifieke probleem of het bestaan van een oplossing. Hij zoekt gewoon naar informatie en onderzoekt verschillende opties. In deze fase is de klant vaak nog niet klaar om te kopen of zelfs maar contact op te nemen met een verkoper.

De marketinginspanningen tijdens de TOFU fase zijn gericht op het informeren van de consument over het bestaan van producten of diensten en het creëren van bewustzijn van zijn behoefte. Dit kan worden gedaan door het delen van algemene informatie over het product of de dienst, het toont op welke problemen het product of de dienst oplost, of door het geven van educatie over een specifiek onderwerp. Het doel is om de consument te helpen beseffen dat er een oplossing bestaat voor zijn specifieke probleem en te interesseren in het product of de dienst.

BOFU verwijst naar de onderste fase van de funnel, waarin de klant zich klaarmaakt om een aankoop te doen. De BOFU fase is de laatste fase van de customer journey, waarin de consument zich klaarmaakt om een aankoop te doen. In deze fase heeft de klant zich al goed georiënteerd op de producten of diensten die hij in overweging neemt en heeft hij zich gerealiseerd dat hij een behoefte heeft die vervuld moet worden. De klant heeft nu een goed beeld van welke producten of diensten het beste bij hem passen en is op zoek naar specifieke details die hem kunnen helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

De marketinginspanningen tijdens de BOFU fase zijn gericht op het overtuigen van de consument om de stap te zetten naar conversie, zoals een aankoop, inschrijving of contact opnemen. Dit kan door het presenteren van specifieke informatie over het product of de dienst, zoals prijzen, beschikbaarheid, gebruiksvoorwaarden, referenties, of garanties. Ook het aanbieden van kortingen, aanbiedingen, of demos kan het beslissingsproces vergemakkelijken. De focus ligt nu op het wegnemen van eventuele twijfels en het creëren van vertrouwen in de producten of diensten, zodat de klant zich zeker voelt bij zijn aankoopkeuze.

In samenvatting, TOFU en BOFU zijn termen die worden gebruikt om de verschillende fasen van de customer journey aan te duiden. TOFU verwijst naar de bovenste fase van de funnel, waarin de klant zich net begint te oriënteren op een product of dienst. BOFU verwijst naar de onderste fase van de funnel, waarin de klant zich klaarmaakt om een aankoop te doen. De marketingstrategieën die worden gebruikt tijdens deze fasen zullen verschillen en zijn specifiek gericht op het informeren of converteren van de consument.