Wat betekent ROAS (return on Advertisement spending)?

Wat betekent ROAS image

ROAS, of Return on Advertising Spend, is een methode die wordt gebruikt om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Het geeft aan hoeveel opbrengst (bijvoorbeeld omzet) een organisatie krijgt voor elke dollar die zij uitgeeft aan reclame.

ROAS wordt berekend door de opbrengst (bijvoorbeeld de verkoop) die is gegenereerd door een reclamecampagne te delen door de totale kosten van de campagne. De uitkomst wordt uitgedrukt in een percentage of een verhouding (bijvoorbeeld 4:1).

Voorbeeld: Als een organisatie €10.000 uitgeeft aan reclame en daar €40.000 aan verkoop uit genereert, dan is hun ROAS 4:1. Dit betekent dat voor elke dollar die zij uitgeven aan reclame, ze €4 aan verkoop genereren.

Een hoge ROAS is wenselijk, omdat het betekent dat een organisatie een hoog rendement krijgt op hun reclame-uitgaven. Een lage ROAS kan echter wijzen op een onrendabele campagne, waar de opbrengst niet opweegt tegen de kosten.

Het is goed om te weten dat het instellen van een specifieke ROAS-doelstelling afhankelijk is van de unieke situatie en doelstellingen van een organisatie. Sommige organisaties zullen een hoger ROAS-doelstelling nastreven dan andere, afhankelijk van hun specifieke situatie.